ERMENİ 23.Բանաստեղծական միջոցառում

Այս տարի ևս քուրդ ուսանողների միության կողմից կազմակերպվել է Հուսեին Չելեբի անվան գրական և բանաստեղծական մրցույթ: Ստեղծագործությունների ընդունումն այս տարի կսկվի մայիսի 15-ին և կավարտվի օգոստոսի 31-ին: Պարգևատրումը կանցկացվի Դորթմունդում, հոկտեմբերի 17-ին կայանալիք միջոցառման շրջանակներում:
Մասնակցության պայմանները.
Ստեղծագործությունները պետք է գրված լինեն քրդերեն (կուրմանչի, կիմանչկի, սորանի), գերմաներեն, հայերեն կամ թուրքերեն:
Ստեղծագործությունները չպետք է նախկինում տպագրված լինեն:
Յուրաքանչյուր մասնակցի կողմից ներկայացվող ստեղծագործությունների քանակը չպետք է գերազանցի երկուսը:
Մասնակցության համար մինչև օգոստոսի 31-ը ուղարկեք Ձեր դիմումը (ներառյալ հակիրճ և կոնտակտային տվյալներ) հետևյալ հասցեին՝

Armenisch
23.Բանաստեղծական միջոցառում
Այս տարի ևս քուրդ ուսանողների միության կողմից կազմակերպվել է Հուսեին Չելեբի անվան գրական և բանաստեղծականմրցույթ:Ստեղծագործություններիընդունումնայստարիկսկվիմայիսի15-ինևկավարտվիօգոստոսի31-ին:Պարգևատրումըկանցկացվի Դորթմունդում, հոկտեմբերի 17-ին կայանալիքմիջոցառմանշրջանակներում:
Մասնակցության պայմանները.
Ստեղծագործությունները պետք է գրված լինեն քրդերեն (կուրմանչի, կիմանչկի, սորանի), գերմաներեն, հայերեն կամ թուրքերեն:
Ստեղծագործությունները չպետք է նախկինում տպագրված լինեն:
Յուրաքանչյուր մասնակցի կողմից ներկայացվող ստեղծագործությունների քանակը չպետք է գերազանցիերկուսը:
Մասնակցության համար մինչև օգոստոսի 31-ը ուղարկեք Ձեր դիմումը (ներառյալ հակիրճ ևկոնտակտայինտվյալներ) հետևյալ հասցեին՝

Angehängtes Bild:

ERMENİ  23.Բանաստեղծական միջոցառում: 23. Hüseyin Celebi Literaturpreise: Aufruf zur Einreichung von Werken: